Exhibition

展示会

第4回 鉛筆画教室合同作品展示会(2014.4)

福岡市美術館
講師と生徒作品あわせて96点を展示しました。

第3回 鉛筆画教室合同作品展示会(2013.7)

山本文房具堂画廊 B1
講師と生徒作品あわせて52点を展示しました。

第2回 鉛筆画教室合同作品展示会(2012.1)

福岡市美術館
講師と生徒作品あわせて86点を展示しました。

第1回 鉛筆画教室合同作品展示会(2011.3)

福岡市美術館
講師と生徒作品あわせて99点を展示しました。